Johtokunnan päätöksiä

  • Päätettiin tukea jäsenistön koulutustapahtumiin osallistumista. Alaosaston jäsen voi hakea tukea yhteen koulutustapahtumaan vuoden 2015 aikana. Hakemus tulee toimittaa alaosaston puheenjohtajalle tai sihteerille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi aika, paikka ja järjestäjä. Tuki tulee hakea ennen koulutustapahtumaan osallistumista. Johtokunta on päättänyt tuen olevan 10% koulutustapahtuman osallistumismaksusta.

  • Päätettiin kustantaa yksi koe/jäsen toimintavuoden 2015 aikana. Tuettavia kokeita ovat BH-koe ja palveluskoirakokeet. Alaosaston jäsen voi hakea koemaksun palautusta tämän johtokunnan päätöksen perusteella toimittamalla hakemuksen ja kuitin maksetusta koemaksusta alaosaston rahastonhoitajalle vuoden 2015 loppuun mennessä.