Vuosikokouksen pöytäkirja

24.02.2018

                                                                       PÖYTÄKIRJA

                                                                      

 

SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY

Itä-Suomen alaosaston vuosikokous

Aika: 28.01.2018 klo 14.00

Paikka: Kylpylähotelli Vesileppis, Leppävirta

1. Kokouksen avaus

    Puheenjohtaja Harri Sonninen avasi kokouksen klo 14.06

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Sonninen ja sihteeriksi Eija Penttinen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

     Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii Nelli Pitkänen ja Jari Partanen

5. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista

    Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista.

6. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus 2017

    Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus.

7. Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2017.

    Käsiteltiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös 2017

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

   Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9. Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali

   Vuodelle 2018 puheenjohtajaksi valittiin Harri Sonninen. Erovuoroisista Elisa Mutasesta, Sirpa Dahlista, Nelli Pitkäsestä ja Miika Myyryläisestä jatkavat Elisa Mutanen, Nelli Pitkänen, Miika Myyryläinen seuraavat kaksi (2) vuotta. Sirpa Dahlin tilalle valittiin Eveliina Härkönen kaksi (2) vuotta.

10. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyhdistyksen hallitukseen

      Alaosaston edustajaksi pääyhdistyksen hallitukseen valittiin Minna Myyryläinen ja varalle Harri Sonninen.

11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä

       Toiminnantarkastajiksi valittiin Heidi Hämäläinen ja Eini Suhonen. Tarvittaessa varatarkastajia ostetaan palvelu johtokunnan valitsemalta tilitoimistolta.

12. Käsitellään muut esille tulevat asiat

       Alaosaston järjestettävän rotumestaruus kilpailun ajankohta 22.09.2018 varalla 23.09.2018.

13. Alaosaston kiertopalkinnon luovuttaminen

       Vuoden 2017 kiertopalkinto pk- ja näyttelysaavutuksista Eveliina Härkönen koirallaan  Bn Rockbox Agatha.

14. Kokouksen päättäminen

      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

 

 

Harri Sonninen                            Eija Penttinen

puheenjohtaja                            sihteeri

14.02.2019Hallivuoroja Kuopiossa
16.12.2018Kiertopalkinnon 2018 hakeminen
24.02.2018Vuosikokouksen pöytäkirja
23.02.2018Tottispäivä 17.3.2018 Joensuussa
16.01.2018Vuosikokouksen esityslista
14.11.2017Kiertopalkinnon hakeminen
13.11.2017SBY Itä-Suomen vuosikokous 28.1.2018
12.08.2017Annakaisa Loirin tottisviikonloppu 9.-10.9.2017 Leppävirralla
22.04.2017Match-show Kuopiossa 6.5.2017
04.02.2017Alaosaston vuosikokous 29.1.2017

Siirry arkistoon »